Search Type
  • All
  • Subject
  • Title
  • Author
  • Publisher
  • Series Title
Search Title

Philippe Marie Blommaert

Philippe Marie Blommaert is the author of "Die Dietsche Lucidarius, Leerdicht der Xiv Eeuw, Gevolgd Door Andere Gedichten Uit Hetzelfde Tijdvak", "De Nederduitsche Schryvers Van Gent" and "Vlaemsche Kronijk of Dagregister Van Al Het Gene Gedenkweerdig Voorgevallen Is...

Philippe Marie Blommaert continued...

Binnen de Stad Gent Sedert Den 15 July 1566 Tot 15 Juny 1585; Onderhoud"